Jog-Állam-Politika folyóirat előfizetése

Jog-Állam-Politika

Jog- és Politikatudományi folyóirat

A Jog-Állam-Politika szaktudományos kiadvány, három tudományterület (a jogtudományok, az államtudományok és a politikatudományok) témaköreit dolgozzák fel a szerzők, akik a felsorolt tudományterületek elismert vezető oktatói és kutatói, de jelentős számban publikálnak a folyóiratban elsőszerzős PhD hallgatók is. A folyóiratban 2009-es alapítását figyelembe véve 30-40 %-ban külsős szerzők által készült tanulmányok, cikkek, recenziók jelennek meg.

A folyóirat lektorált, a megjelenő tanulmányokat a szerkesztőbizottság tagjai és esetenként felkért lektorok értékelik.

Megjelenik háromhavonta, évente négy alkalommal, 300 példányban.

Szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő

Dr. Bihari Mihály, egyetemi tanár (SZE DF ÁJK), alkotmánybíró, alkotmányjog, politikatudomány

Szerkesztőbizottság elnökhelyettese:

Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens (SZE DF ÁJK), állam- és jogtörténet

Szerkesztőbizottság

Dr. Cs. Kiss Lajos egyetemi tanár (SZE DF ÁJK), filozófia, állam- és jogelmélet
Dr. Darák Péter egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK), Legfelsőbb Bírósági bíró, közigazgatási jogtudomány
Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár (ME ÁJK), polgári és nemzetközi jogtudomány
Dr. Fehér Lenke egyetemi tanár, MTA Jogtudományi Intézet tudományos tanácsadó, büntető jogtudomány
Dr. Josef Kotásek egyetemi tanár (MU), kereskedelmi jogtudomány
Dr. Kiss László egyetemi tanár (PTE ÁJK), alkotmánybíró, alkotmányjog és közigazgatási jogtudomány
Dr. Lamm Vanda egyetemi tanár (SZE DF ÁJK), akadémikus, nemzetközi jogtudomány
Dr. Lenkovics Barnabás egyetemi tanár (SZE DF ÁJK), alkotmánybíró, polgári jogtudomány
Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár (ELTE ÁJK), alkotmánybíró, kriminológus, büntető jogtudomány
Dr. Kovács Gábor egyetemi docens (SZE DF ÁJK), büntető jogtudomány
Dr. Patyi András egyetemi docens (SZE DF ÁJK), Legfelsőbb Bírósági Bíró, közigazgatási jogtudomány
Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár (SZE DF ÁJK), állam- és jogelmélet
Dr. Takács Péter egyetemi tanár (BCE), állam- és jogelmélet
Dr. Torma András egyetemi tanár (ME ÁJK), közigazgatási jogtudomány
Dr. Varga Zs. András egyetemi docens (PPKE JÁK), Legfőbb Ügyész helyettese, közigazgatási jogtudomány
Dr. Verebélyi Imre egyetemi tanár (SZE DF ÁJK), közigazgatási jogtudomány
Dr. Szalay Gyula egyetemi docens (SZE DF ÁJK), munkajog
Dr. Mária Patakyová egyetemi tanár, rektorhelyettes (Comenius University of Bratislava), kereskedelmi jog

Szerkesztő

Dr. Deli Gergely egyetemi docens (SZE DF ÁJK), római jog
Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin egyetemi adjunktus (SZE DF ÁJK), filozófia, klasszika-filológia

Olvasószerkesztő:

Csécs Teréz

Felelős kiadó: Universitas-Győr Nonprofit Kft. ügyvezetője
Levélcím: 9026. Győr, Egyetem tér 1.
Nyomdai munkálatok: Palatia Nyomda ISSN 2060-4580


A Jog-Állam-Politika folyóirattal kapcsolatos további információk találhatók a http://jap.sze.hu weboldalon, ahol lehetőség van betekinteni a korábbi lapszámokba is.

Az előfizetési adatlap kitöltése: ITT

Klaszter térkép

Fontosabb események

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

NAIH-90942/2015.

Jelentkezés tagnak

Jelentkezzen klasztertagnak!
Töltse ki a jelentkezési lapot, nyomtassa ki, majd postai úton juttassa el hozzánk.

 

A kitöltött jelentkezési lap megnyitásához legalább MS Office 2007 SP2 vagy OpenOffice program szükséges. Az OpenOffice-t a következő helyről töltheti le ingyenesen: http://www.openoffice.org/hu/

 

Tovább a jelentkezéshez

Weblap készítés: Infoartnet Kft.