Engedélyezés aktualitása

A felnőttképzési tevékenység engedélyezéséhez kapcsolódó jogszabályok az NMH megszűnése, illetve az NSZFH létrejötte miatt aktualizálásra kerültek.

Többek között:

Vagyoni biztosítékkal való rendelkezés: Vagyoni biztosítékként csak olyan - hitelintézettel vagy biztosító intézettel kötött - szerződés vehető figyelembe, amely szerint a vagyoni biztosíték terhére a biztosító intézet vagy a hitelintézet pénzügyi fedezetet nyújt a felnőttképzési szerződés alapján befizetett képzési díj visszafizetésére. A szerződésnek tartalmaznia kell azt a kikötést, hogy a vagyoni biztosíték felhasználásához vagy megszüntetéséhez az NSZFH jóváhagyása szükséges, és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés teljesítési időpontját a hitelintézet vagy a biztosító intézet - a kifizetést követő tizenöt napon belül - írásban közli az NSZFH-val.

Az igazgatási szolgáltatási díjat (az 56/2013. (XII. 4.) NGM rendeletben meghatározottak szerint) a kérelmezőnek az NSZFH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00334789-00000000 számú számlájára az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy – a technikai feltételek megléte esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell teljesítenie. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

Bővebb információ és forrás: https://nive.hu

Klaszter térkép

Fontosabb események

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

NAIH-90942/2015.

Jelentkezés tagnak

Jelentkezzen klasztertagnak!
Töltse ki a jelentkezési lapot, nyomtassa ki, majd postai úton juttassa el hozzánk.

 

A kitöltött jelentkezési lap megnyitásához legalább MS Office 2007 SP2 vagy OpenOffice program szükséges. Az OpenOffice-t a következő helyről töltheti le ingyenesen: http://www.openoffice.org/hu/

 

Tovább a jelentkezéshez

Weblap készítés: Infoartnet Kft.