Felhívás Klasztertagoknak!

Érkezett hozzánk egy megkeresés, ami jó lehetőségnek tűnik a felnőttképzéssel foglalkozó tagok számára és amiről szeretnénk klasztertagjainkat tájékoztatni. Alább olvasható a megkeresés teljes szövege!

"Tisztelt leendő Partnerünk!

Megkezdődött a TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001 "Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése" kiemelt projekt megvalósítása, amelyhez várjuk olyan képző intézmények jelentkezését, amelyek együttműködési megállapodást kötnének a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Munkaerőpiaci Kulcskompetenciák Projektirodájával, hogy együtt valósítsuk meg célkitűzéseinket.

Az európai uniós támogatásból finanszírozott projekttel jelentős mértékben növelhetjük hazánk lakosságának idegen nyelvi és informatikai ismereteit és ezen kulcskompetenciák fejlesztésével lehetőség nyílik a foglalkoztatás bővítésre. A munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeinek növekedése az egyéni életutak kiteljesedéséhez vezethet és az ország fejlődését szolgálja. Legyen együttműködő partnerünk és hirdesse meg idegen nyelvi és informatikai képzéseit a projektünkben!

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb információkat, amelyeket a projekt honlapján (www.tudasodajovod.hu) megtalál.

 

A projekt célja:

A projekt általános célja, hogy a magyarországi felnőtt korú lakosság idegen nyelvi és informatikai tudásának, képességeinek fejlesztésével hozzájáruljon a foglalkoztatás bővüléséhez és a gazdaság versenyképességének növeléséhez, legalább 100.000 fő bevonásával.

A projekt támogatja azon 18. életévét betöltött felnőtteket, akik nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból támogatott, idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésben. A hallgatói/tanulói jogviszonnyal rendelkezők esetében kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben részt vevők, ugyanis a cél a támogatás halmozásának elkerülése, nem pedig a hallgatói/tanulói jogviszonyosok kizárása.

Az egész életen át tartó tanulás elvét érvényesítve felső korhatár nincs.

A projektben azok a felnőttek kaphatnak maximum 90.000,-Ft támogatást, akik vállalják, hogy képzési költségeik legalább 2 vagy 5%-át önrészként befizetik a képző intézménynek.

 

Mit jelent az intézmények számára az együttműködés?

 • Legalább 100.000 fő tanulni vágyót, akik a projekt által támogatáshoz, képzéshez jutnak.
 • Hozzásegíthetik a lakosságot, hogy a piacképes tudás megszerzésével minél többen jobb életkörülményeket biztosítsanak maguknak, családjuknak.
 • Lehetőséget, hiszen a képzettek közül sokan visszatérnek tanulni intézményükhöz a későbbiekben is.
 • Lehetőséget, hiszen országosan is ismertté tehetik képzési kínálatukat.
 • Az informatikai képzések révén közreműködhetnek a hazai digitális írástudatlanság csökkentésében.
 • Legalább 100.000 elégedett embert, akik hírét viszik a képzéseiknek.

 

Az együttműködéshez szükséges intézményi feltételek

Alapvető feltétel, hogy a

 • képző intézmény rendelkezzen a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 12. §-a alapján a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiállított intézményakkreditációs tanúsítvánnyal;
 • képző intézmény rendelkezzen a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 19. §-a alapján az adott képzésre vonatkozó programakkreditációs tanúsítvánnyal, amely:

- idegen nyelvi képzés esetén: bármely élő idegen nyelv lehet, és a képzés szintje maximum KER B2;

- informatikai képzés esetén: megfelel az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) című dokumentum mellékletében foglalt céloknak (ennek részének tekintjük az "IKT 0-1[1]" képzést);

 • a projektben megvalósuló tanfolyamok díja nem haladhatja meg a maximum bruttó 1000 Ft/óra/fő összeget, amelybe beleértendő a képzés díja, az akkreditált képzési program részét képező vizsga díja és a tananyag díja;
 • a képző intézmény az általa kínált képzés jogszabályi előírásait, azaz az intézményi- és programakkreditációt fenntartja az adott időszakra szóló együttműködési megállapodás időtartama alatt.

 

A képző intézmény többek között vállalja, hogy:

 • megvalósítási ütemtervet készít a képzési időszakra;
 • a jelentkezéskor benyújtott megvalósítási ütemtervében meghatározott létszám legalább 10%-a a projekt által hátrányos helyzetűnek tekintett célcsoportból kerül ki, azaz hátrányos helyzetű településen állandó lakhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy 45. életévét betöltötte;
 • az érvényes együttműködési megállapodás időtartama alatt a projektben megvalósított képzések eredményessége eléri vagy meghaladja a 85%-ot;
 • informatikai képzés esetén a saját képzési programjában/programjaiban az IKT 0-1 képzés kompetencia-elemeinek meglétét a program honlapján közzétett IKT 0-1 kompetencia-lista alapján megjelöli, és amennyiben nem rendelkezik olyan képzési programmal, amely tartalmazza az IKT 0-1 kompetencia-lista elemeit, akkor a KIH és a képző által megkötött együttműködési megállapodás időpontjától számított 3 hónapon belül IKT 0-1 kompetencia elvárásainak megfelelő képzési programot akkreditáltat és hirdet meg;
 • megjelöli, illetve felsorolja azon hátrányos helyzetű kistérségeket (legalább egyet), ahol a Projektiroda felkérésére az informatikai és idegen nyelvi képzést lebonyolítja az általa benyújtott idegen nyelvi és/vagy informatikai, IKT 0-1 tartalommal bíró képzési program szerint - amennyiben arra az informatikai rendszerben jelzettek alapján konkrét igény merül fel;
 • referenciaként benyújtja a jelentkezést megelőző 5 évben, de legalább a felnőttképzési tevékenységének megkezdésétől lebonyolított informatikai és nyelvi képzéseinek megnevezését, számát és a képzéseket elvégzők létszámát tartalmazó adattáblát. A felsorolásnak meg kell egyeznie az OSAP bejelentésekkel. Az adatokat csak azon képzéstípusban kell megadnia, mellyel a projektben részt kíván venni;
 • a projekttel kapcsolatos kötelezettségeket teljesíti (pl. pénzügyi elszámolás, Projektiroda által történő felkészítés, háttér informatikai rendszer kezelése, kommunikációs elemek meghatározott alkalmazása);
 • az utófinanszírozásból adódó feladatokra felkészülve biztosítja a képzés(ek) lebonyolítását.


A képző intézmény igazolja, hogy:

 • nem áll a felnőttképzési tevékenység folytatását megtiltó intézkedés hatálya alatt,
 • köztartozásmentes adózó,
 • a jelentkezését megelőző két évben, a projektben vállalt képzés típusainak megfelelő legalább egy-egy akkreditált képzési programot lebonyolított, és a programban résztvevők - az Fktv 28. §-ban foglalt adatszolgáltatási kötelezettsége alapján - legalább 85%-ban eredményesen teljesítették a követelményeket.

 

A képzéseket 2012. december 1. és 2014. augusztus 31. között lehet megvalósítani.

 

A képzők jelentkezésének részletes feltételeit, a jelentkezés dokumentumait a projekt honlapján érheti el: www.tudasodajovod.hu

A hitelesített jelentkezési dokumentumokat kérjük a Projektiroda címére postai úton eljuttatni. A beérkezést követő formai és szakmai ellenőrzés eredményéről minden képző intézményt értesítünk. Ezután kerülhet sor az Együttműködési Megállapodás megkötésére.

 

Tisztelt leendő Partnerünk!

További információkról, a projektben való részvétel módjáról a projekt honlapján értesülhet. Addig is Ügyfélszolgálatunk áll rendelkezésére:

tamop212@kih.gov.hu
tel.: 06-1-235-7300

 

Budapest, 2012. november 7.
Bízva az együttműködésben, üdvözlettel

Simon Gábor sk.
projektmenedzser"

Klaszter térkép

Fontosabb események

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

NAIH-90942/2015.

Jelentkezés tagnak

Jelentkezzen klasztertagnak!
Töltse ki a jelentkezési lapot, nyomtassa ki, majd postai úton juttassa el hozzánk.

 

A kitöltött jelentkezési lap megnyitásához legalább MS Office 2007 SP2 vagy OpenOffice program szükséges. Az OpenOffice-t a következő helyről töltheti le ingyenesen: http://www.openoffice.org/hu/

 

Tovább a jelentkezéshez

Weblap készítés: Infoartnet Kft.