Két nagy újítással könnyíti a kormány a pályázók dolgát

Két jelentős finanszírozási újítással is segít a kormány a vállalkozásoknak a most elinduló pályázati ciklusban - vetítette előre a Portfolio-nak adott írásbeli interjúban Csepreghy Nándor. A Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára szerint ez a két intézkedés jelentheti "a legnagyobb könnyítést a vállalkozásoknak" az egyszerűbbnek, átláthatóbbnak ígért új rendszerben. Csepreghy arra figyelmeztetett: szemléletváltásra kell felkészülni, mert az új ciklusban "az uniós támogatások nagy tömege visszatérítendő forrás keretében fog a gazdaságba jutni". Éppen emiatt csak az életképes, rentábilis projektek számíthatnak támogatásra, azaz olyanok, akiknek "csak a kezdeti löketre van szükségük, nem pedig hiányzó finanszírozásra".

Csepreghy Nándor a most csütörtöki Budapest Economic Forum EU-forrásokról szóló szekció nyitóelőadásában és a panelbeszélgetés során további részletet is elmond majd az új támogatási rendszerről. Jöjjön el Ön is!

Portfolio: Sokszor elhangzó üzenet, hogy az elmúlt 7 éves ciklus 16%-os arányához képest a most induló ciklusban 60%-ra kell emelni a közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítható források arányát? Hogyan kell ezt értelmezni, azaz mely Operatív Programokból, illetve pályázati irányokból áll össze ez az arány?

Csepreghy Nándor: Az allokáció egyrészt megmutatkozik abban is, hogy az elsődlegesen gazdaságfejlesztési küldetésű operatív programok (GINOP, TOP, VEKOP) keretei együttesen csaknem 60%-ot tesznek ki.

Az allokációhoz azonban hozzászámítható az egyéb operatív programok gazdaságfejlesztési beavatkozásai, amelyet az uniós tervezés alapját is adó tematikus célkitűzések mentén is számításba vehetünk, így különösen ide számítható TC2 [infokommunikációs technológiák]; a TC3 [KKV versenyképesség]; részben a TC6 [környezetfejlesztés, benne: városi gazdasági struktúrák, turizmus]; érintőlegesen a TC9 [társadalmi felzárkózás, benne: közösségi gazdaságfejlesztés]; részben a TC10 [oktatás, benne: szakképzés, kutatás-fejlesztési humánerőforrás-fejlesztés]; részben a TC11 [közigazgatás-fejlesztés, benne: e-közigazgatás]; részben pedig még a TC7 [közlekedésfejlesztés, benne: fenntartható városi közlekedés] is.

P.: Milyen múltbeli tapasztalatok, illetve szakmai szempontok vezettek ahhoz a kormányzati döntéshez, hogy a pályázati intézményrendszer két nagyobb lépcsőben átalakult az elmúlt közel egy évben? Hogyan ítéli meg a jövőbeli hatékonyság, gördülékeny kifizetés szempontjából ezeket a változtatásokat?

Cs. N.: A 2007-2013 időszak végrehajtási funkcióinak 2013-ban elkészített értékelése - más értékelésekkel is összhangban - többek között megállapította, hogy a fejlesztéspolitika optimális végrehajtása és a programok közötti szinergia kihasználása érdekében közelebb kell hozni a szakpolitikákat és a fejlesztéspolitikát, és ezzel egyidejűleg erősíteni kell a koordinációs funkciókat az intézményrendszerben.

Az értékelés - valamint egyéb elemzések, többek között az OP-k félidei értékelései - megállapításai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

  • a szinergikus lehetőségek jobb kihasználása és a lehatárolások hatékony kezelése érdekében szükséges a központi koordináció megerősítése (Átfogó intézményértékelés - A 2007-2013 időszak végrehajtási funkcióinak értékelése);
  • a szakpolitika és a támogatáspolitika közötti együttműködés erősítése szükséges az eredményesség fokozása érdekében (A 2007-2013 OP-k félidei értékeléseinek szintézise);
  • a támogatási konstrukciók számos esetben indokolatlan kötöttségeket írtak elő a projektmegvalósítás számára, rontva az abszorpciós eljesítményt (Szabályozási kötöttségek értékelése);
  • az egyes kiválasztási eljárástípusoknak a fejlesztés tárgyához nem kellően illeszkedő alkalmazása egyrészt abszorpciós problémákat, másrészt a pályázókat érintő túlzott adminisztratív terhet is jelentett, főleg az önkormányzati és civil szervezeti szférában (A 2007-2013 OP-k félidei értékeléseinek szintézise);
  • a támogatási konstrukciók által széttördelt forrás-kihelyezési gyakorlat megnehezítette a pályázók (főleg az önkormányzati szektor) fejlesztési terveinek integrált megvalósítását, gyakran holtteher hatáshoz vezetve (Az ÚMFT projekt kiválasztási eljárásainak értékelése).

Ezen megállapításokra is figyelemmel volt a Kormány, amikor a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításáról döntött: az NFÜ megszűnt, és tevékenységét 2014. január 1-től részben a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős szerve, az ME, részben a szaktárcák végzik. A Miniszterelnökség látja el a 2014-2020-as időszakban az ESB alapok minden alapjára és programjára kiterjedő központi koordinációs funkciókat, és betölti a 1303/2013/EU rendelet 123. cikkének (8) bekezdése szerinti koordináló szervezet szerepét. 


P.: Melyek azok az elmúlt hét évi pályázati rendszerbeli tapasztalatok (kiírások, elbírálás, kifizetés, adminisztráció), amelyeket a rövidesen induló új pályázati ciklusban mindenképpen szeretnének beépíteni, illetve figyelembe venni?

Cs. N.: A kormány figyelembe veszi a pályázók visszajelzéseit, és a nemzetgazdasági eredményességét is a korábbi rendszernek: ezek alapján egy olyan fejlesztéspolitikát szeretnénk, amely:

  • a pályázók számára egyszerűbb, átláthatóbb, kisebb bürokratikus terhekkel jár,
  • az ország számára pedig képes garantálni az uniós források nemzetgazdasági hasznosulását: képes hozzájárulni az ország gazdasági növekedéséhez, és nem utolsósorban olcsóbb is a fenntartása.

P.: A 2014-2020-as ciklusban a támogatási konstrukciók az eddiginél sokkal inkább eltolódnak a visszatérítendő támogatások felé? Melyek ennek a legfőbb okai és meglátásuk szerint mennyire vannak erre a lényeges változásra tőkehelyzet szempontjából felkészülve a kkv-k?

Cs. N.: Szemléletváltás következik: valóban hozzá kell szokni ahhoz, hogy az uniós támogatások nagy tömege visszatérítendő forrás keretében fog a gazdaságba jutni. Alapvető célunk, amelyben ez az eszköz éppen erősítő leg fog hatni, hogy csak életképes, az uniós támogatások mentőöve nélkül is piacképes és rentábilis projektek kapjanak támogatást. Vagyis olyan ötletekhez, fejlesztésekhez kívánunk forrást adni, amelyeknek csak kezdő löketre van szüksége, nem pedig hiányzó finanszírozásra.

Az pedig a visszatérítendő források jellegéből adódik, hogy ezúton többszörös támogatásra nyílik lehetőség, tehát több vállalkozás részesülhet a támogatásban, a kihelyezést követően visszafolyó forrásokat pedig a tagállam hasonló célokra, ismételten felhasználhatja, az Unió felé történő visszatérítési kötelezettség nélkül.

P.: Az önerő problémát, illetve a hitelhez jutás nehézségeit milyen intézkedésekkel, illetve finanszírozási konstrukciókkal tervezi enyhíteni a kormány? Korábban hallottunk egy állami garanciaalap felállításának tervéről, illetve mostanában egy fedezeti rendszer tervei is körvonalazódnak.

CS. N.: Az utófinanszírozásból eredő likviditási nehézségeket és az önerő problémáját enyhíteni kívánjuk az új rendszerben a Miniszterelnökség javaslatára kettő eszközzel:

  • Egyrészt tervezzük bevezetni a görgetett előleg intézményét, amely tehát annyi előleg igénylését tenné lehetővé, amely a fejlesztések egy-egy üteme megvalósításához elegendő. Ezzel tulajdonképp egy folytonos előfinanszírozás lehetősége teremtődne meg.
  • Szintén újdonság lenne a másik eszköz: az, hogy a támogatás tartalom lehívható lenne az önerő igazolása nélkül, a saját erőt csak a projekt befejezéséig kellene rendezni.

Várakozásaink szerint ez a kettő intézkedés jelentheti a legnagyobb könnyítést a vállalkozásoknak.

P.: A legfrissebb jelzések szerint az október 6. utáni napokban indul az új (Széchenyi 2020) pályázati ciklus, amelyek egyike egy 5 milliárd forintos, valószínűleg népszerű eszközbeszerzési és telephely-fejlesztési pályázat lesz. Azok, akik nem férnek be ebbe a keretbe, mikor számíthatnak a további kiírásokra és milyen lépéseket javasol, tanácsol a vállalkozásoknak a kiírásokra való minél alaposabb felkészülés érdekében?

CS. N.: A most megnyíló pályázatoknál lesz elegendő idő a pályázatok előkészítésére, hiszen a felhívás megjelenése és a beadás megnyílása között megfelelő időt fogunk biztosítani a vállalkozásoknak.

forrás: http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/ket_nagy_ujitassal_konnyiti_a_kormany_a_palyazok_dolgat.1.204292.html

Klaszter térkép

Fontosabb események

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

NAIH-90942/2015.

Jelentkezés tagnak

Jelentkezzen klasztertagnak!
Töltse ki a jelentkezési lapot, nyomtassa ki, majd postai úton juttassa el hozzánk.

 

A kitöltött jelentkezési lap megnyitásához legalább MS Office 2007 SP2 vagy OpenOffice program szükséges. Az OpenOffice-t a következő helyről töltheti le ingyenesen: http://www.openoffice.org/hu/

 

Tovább a jelentkezéshez

Weblap készítés: Infoartnet Kft.