Szakképzést érintő jogszabályváltozások

"Változások a szakképzési megállapodások megkötésében, és a komplex szakmai vizsgáztatásban

2013. augusztus 28-án, a Magyar Közlöny 141. számában megjelent a 314/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet a szakképzési megállapodásról, valamint a 315/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól. Mindkét jogszabály 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba."

"A 314/2013. (VIII. 28.) Kormányrendelet a szakképzési megállapodásról szóló rendelet úgy definiálja a szakképzési megállapodást, mint „együttműködési megállapodás a  nem állami költségvetési szerv által fenntartott szakképző iskola fenntartója és a  szakképző iskola székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal között a szakképzési állami feladatok ellátásában való részvételről.” Eszerint az a nem állami fenntartású intézmény, amely iskolai rendszerű szakképzési feladatokat lát el, csak akkor jogosult költségvetési hozzájárulásra, ha a fővárosi, megyei kormányhivatallal szakképzési megállapodást kötött. A megállapodást a fenntartó nyújtja be a kormányhivatalhoz, a  2013/2014. tanévre vonatkozóan 2013. szeptember 30-ig (a  3.  § (1)  bekezdés a)−c) és e)−g) pontjában meghatározott tartalommal). Szakképzési megállapodást kötni a hatályos OKJ-ban szereplő, első alkalommal 2013/2014. tanévben induló szakképesítésekre és szakközépiskolai ágazatokra szükséges. A korábbi OKJ szerinti futó képzések finanszírozásának körülményei nem változnak.

A szakképzési megállapodás célja, hogy biztosítsa „a támogatott szakképzést folytató iskola fenntartója és a  feladatellátásért felelős állam együttműködését”, valamint azt, hogy az állam a tervezés során figyelembe vegye a fenntartó középtávú terveit.

A rendelet az alábbi fő területeket szabályozza:

 • a szakképzési megállapodás megkötésének feltételeit,
 • a szakképzési megállapodás tartalmát,
 • a szakképzési megállapodás megkötését,
 • a szakképzési megállapodás módosítását, felülvizsgálatát.
 • a költségvetési hozzájárulásra való jogosultság feltételeit

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szeptember 1-jén lépett hatályba.

A rendelet hatálya az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló modulzáró vizsgára, a  komplex szakmai vizsgára terjed ki. Az egyik legfontosabb változás, hogy a szakmai vizsga lebonyolítása a korábbinál gyorsabb és egyszerűbb lesz.

A kormányrendelet az alábbi témákra tér ki:

 • a vizsga fogalmát, típusait, nyelvét, a vizsgaidőszakok időpontját,
 • a vizsgára történő jelentkezést,
 • felmentést a vizsga alól,
 • a vizsga előkészítését,
 • a vizsgabizottság tagjainak feladatait,
 • a vizsga jegyzőjének feladatait,
 • a vizsgabizottság működését,
 • a vizsga lebonyolítását,
 • az írásbeli, az interaktív és a központi gyakorlati vizsgatevékenységet,
 • a gyakorlati vizsgatevékenységet,
 • a szóbeli vizsgatevékenységet,
 • a vizsgázó teljesítményének értékelését,
 • a javító- és a pótlóvizsgát,
 • a törzslap, a szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány, az EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő, a vizsgajegyzőkönyv formai követelményeit,
 • iratkezelési szabályokat,
 • a vizsga szakmai ellenőrzését,
 • a vizsgadíjat, a vizsgabizottság díjazását, költségtérítés szabályait.

A vizsgára való jelentkezés határideje módosult: a vizsgázónak a vizsga megkezdése előtt 45 nappal kell jelentkeznie a vizsgára, amit a vizsgaszerverezőnek be kell jelentenie.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága október 1-jéig létrehoz egy olyan elektronikus felületet, ahonnan letölthetők a rendelethez mellékletként csatolt vizsga-dokumentumok (törzslap, bizonyítvány, záradékok listája, Europass bizonyítvány kiegészítő). Ezen formanyomtatványok használata és az ezek alapján történő elektronikus adatszolgáltatás kötelező.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben foglaltakkal ellentétben a rendelet megszünteti a már megszerzett modulok beszámításának lehetőségét és felmentés csak a rendeletben előírt szakmai és vizsgakövetelményekben foglaltak szerint adható.

Változások a vizsgabizottság összetételében: az eddig 3 tagú bizottság, amely korábban kérdező tanárokkal egészült ki, 4 tagúra bővült, akik mind a kérdezői, mind az értékelői szerepet betöltik. Ennek eredményeként a vizsgabizottsági tagok a tanuló számára ismeretlenek. Minden vizsgabizottsági tagot – az elnököt, a kamarai képviselőt, a képző intézmény képviselőjét valamint a szakértői listán szereplő szakértőt – a NMH-SZFI jelöli ki.

További változás, hogy a vizsga során minden vizsgatevékenységnél legalább 2 vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie, rajtuk kívül pedig a vizsgaszervező intézmény képviselőjének is, aki felügyeli a vizsga jogszerű menetét."

forrás:
http://observatory.org.hu/szakkepzest-erinto-jogszabalyvaltozasok-2

Klaszter térkép

Fontosabb események

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

NAIH-90942/2015.

Jelentkezés tagnak

Jelentkezzen klasztertagnak!
Töltse ki a jelentkezési lapot, nyomtassa ki, majd postai úton juttassa el hozzánk.

 

A kitöltött jelentkezési lap megnyitásához legalább MS Office 2007 SP2 vagy OpenOffice program szükséges. Az OpenOffice-t a következő helyről töltheti le ingyenesen: http://www.openoffice.org/hu/

 

Tovább a jelentkezéshez

Weblap készítés: Infoartnet Kft.