TÁMOP-2.3.4. B-13/1 Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 23 területi kamarával konzorciumot alkotva a   TÁMOP-2.3.4B-13/1-2013-0001 ”Dolgozva tanulj!” kiemelt projekt megvalósítása tárgyában sikeres pályázata nyújtott be. A projekt gyakorlati megvalósítása most van folyamatban, illetve 2015. novemberben zárul.

Az új jogszabályi előírások magasabb színvonalú szakmai, módszertani követelményeket állítanak a gyakorlati képzésben működő gyakorlati oktatókkal szemben a szakképzés színvonalának emelése érdekében. A fejlesztés a gyakorlati oktatók szakmai, módszertani felkészültségének javítására, és a pályakezdők első munkahelyen történő elhelyezkedésének rendszerszintű támogatására irányul.

A projekt három fő komponensben jelenik meg:

A) Külső képzőhelyen gyakorlati oktatói feladatokat végző szakemberek 60 órás módszertani felkészítése, tekintettel a kapcsolódó jogszabályi változásokra is. Ők együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzés szervezőjeként, illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati képzést végző munkatársai. A programban résztvevők számára 100%-ban biztosítja a képzés költségeit ez a projekt.

B) Külső képzőhelyen (gazdálkodó szervezeteknél) gyakorlati oktatói feladatokat ellátó szakemberek számára a mestervizsga megszerzésének támogatása. Ezt a programot 80%-ban támogatja a projekt, így a résztvevőknek a mesterképzés és vizsga költségeit 20%-os önrésszel szükséges kiegészíteni. A projekt ezzel anyagi támogatást nyújt a mestercím megszerzéséhez, hogy a gyakorlati képzést végző szakemberek és cégek részéről ne történjen radikális visszalépés a képzési tevékenységtől, a 2015. szeptembertől életbe lépő jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés hiánya miatt, amely alapjaiban befolyásolhatja a duális képzési rendszer működését.

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az országosan elnyert támogatási keretből 100 fő mesterképzésére jutó támogatási összeget kapott, melyből gépi forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos, szakács, pincér, autószerelő, bútorasztalos, kőműves, festő, díszítő, mázoló és tapétázó szakmában jelentkezők számára indít felkészítő kurzust, szervez mestervizsgát.

A C) alprojekt gyakornoki program - olyan hiányt pótol, ami korábban nem volt gyakorlat a magyarországi szakoktatást követő foglalkoztatásban, a pályakezdő fiatalok első munkavállalásának elősegítésében és munkatapasztalataik gyarapításában. A program szorosan kapcsolódik a TÁMOP 2.3.4.A-13/1 számú gyakornoki programhoz, amelynek célja a pályakezdő szakember szakmai ismereteinek elmélyítése és az önálló kreatív munkavégzés kialakításának segítése.

Ehhez kapcsolódóan két szolgáltatás jellegű tevékenységet végez a területi kamarák alkotta konzorcium. Egyrészt a pályakezdő szakemberek (gyakornokok), illetve a gyakornokokat segítő mentorok tevékenységét, együttműködését segíti folyamatos helyszíni tanácsadással, valamint a mentori tevékenység előrehaladását és értékelését rögzítő dokumentációs és monitoring rendszert építi ki.

A másik feladatcsoport olyan ösztönző szolgáltatások kialakítása, működtetése, melynek célja a gyakornok jelöltek és az őket fogadó vállalkozások ösztönzése a program belépésébe, illetve egymásra találásuk segítése.

A már meghirdetett, de a jelentkezők hiányában alul teljesítő gyakornoki program ösztönző rendszerének kamarai működtetése, szintén olyan volumenű feladatkör, amely a kormány foglalkoztatáspolitikai eredményeit jelentősen befolyásolhatja.

Klaszter térkép

Fontosabb események

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

NAIH-90942/2015.

Jelentkezés tagnak

Jelentkezzen klasztertagnak!
Töltse ki a jelentkezési lapot, nyomtassa ki, majd postai úton juttassa el hozzánk.

 

A kitöltött jelentkezési lap megnyitásához legalább MS Office 2007 SP2 vagy OpenOffice program szükséges. Az OpenOffice-t a következő helyről töltheti le ingyenesen: http://www.openoffice.org/hu/

 

Tovább a jelentkezéshez

Weblap készítés: Infoartnet Kft.